Activitats amb Kahoot!

A Cicle Inicial estem començant a fer el Càlcul Mental fent servir les noves tecnologies. Amb el programa Kahoot! estem resolent problemes matemàtics en grup.

Aquesta tipologia d’activitats es poden englobar en el concepte de gamificació educativa, que consisteix en aplicar mecàniques i dinàmiques de joc a les metodologies d’ensenyament i aprenentatge. La presència del joc a l’activitat fa augmentar la motivació a la vegada que ajuda a desenvolupar capacitats i competències.