Estacions interactives

Enguany, hem iniciat a Cicle Inicial una sessió setmanal d’aprenentatge interactiu. L’aula s’organitza en diferents espais de treball, cada racó planteja un repte i l’anomenem “Estació”. Els grups de treball estan formats per 4 o 5 alumnes que al llarg d’uns 60 – 90 minuts han de resoldre els diferents reptes plantejats. Els nens i nenes han d’interactuar, compartint coneixements i habilitats per mirar de superar la proposta d’aprenentatge. Tenen un temps limitat i estipulat (pot anar de 10 a 15 minuts) per treballar a cada estació. Les activitats són variades i van des del treball de la geometria i orientació espacial amb el tangram o un programant un robot fins a la resolució de problemes a través del càlcul.